0.1. Βασικές αρχές:

 

Φιλοδοξία αυτής της ιστοσελίδας είναι να πετύχει δύο πράγματα:

I. Σχετικά με την θεωρία της Χημείας, αλλά και της Φυσικής, να την οργανώσει έτσι, ώστε το να την μάθει κανείς, να είναι πολύ απλούστερο από ότι νομίζει και

II. Σχετικά με τις ασκήσεις της, να δείξει μια νέα μέθοδο λύσης, η οποία θα τις κάνει να είναι το πιο εύκολο πράγμα.

 

Ι. Για την θεωρία:

Για να το πετύχουμε, θα πρέπει να ξεφύγουμε από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Οι Φυσικές Επιστήμες χτίζονται πάνω σε κάποια θεμέλια και με την χρήση κοινής λογικής.
Σίγουρα χρειάζεται κάποιος να καταλάβει κάποιες έννοιες, όποια διαδικασία κι αν ακολουθήσει. Όμως για το μεγαλύτερο κομμάτι της θεωρίας, χρειάζεται απλά να σκεφτεί. Αρκεί να ξέρει το πώς.

 

ΙΙ. Για τις ασκήσεις:

Θα παρουσιαστεί εδώ μια μέθοδος προσέγγισης του θέματος των ασκήσεων, διαφορετική από ότι μέχρι τώρα έχετε συναντήσει. Οι ασκήσεις θα λύνονται ΟΛΕΣ με τέσσερις ΚΟΙΝΕΣ οδηγίες και μερικές ακόμη επί μέρους.

Για την διευκόλυνσή σας, θα βρείτε «οδηγίες χρήσης» καθώς και έναν «χάρτη» της ιστοσελίδας, από τον οποίο θα μπορείτε άμεσα να πάτε σε όποιο σημείο θέλετε.